ERASMUS+ Učením tebe rozvíjím sebe

V letošním školním roce se naše škola zapojila do dvouletého projektu Učením tebe rozvíjím sebe. V jeho rámci dvě vyučující absolvovaly vzdělávací kurzy v Barceloně ve dnech 8. až 18. října. Jana Maříková se zúčastnila kurzu Jak vést žáky k aktivnímu občanství a Martina Strnadová navštěvovala kurz Kreativní učení a mezipředmětové vztahy se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku (IBL). Vzdělávání Přečíst celé

S Evropou v Olomouci

Ve dnech 12. – 14. října 2017 jsem se zúčastnila Národní konference Erasmus+/eTwinning. V programu zasedání byly odborné příspěvky, předávání cen nejlepším projektům a také pět kol workshopů, ze kterých jsem si vybrala tyto tři: „Vítězné projekty zaměřené na osobnostní rozvoj učitelů i žáků“, „Projekt a školní vzdělávací program“ a „Projekty spolupráce škol v novém“. Sama jsem pak měla půlhodinovou prezentaci ve Přečíst celé

Kreativní pojetí oděvní formy

V rámci dlouhodobé spolupráce se Střední uměleckou školou scénického výtvarnictví v Bratislavě se v ateliéru naší školy uskutečnil pětidenní workshop s názvem Kreativní pojetí oděvní formy s podtitulem „STRUKTURY“. V průběhu týdne se studenti naší i slovenské školy společně zabývali kresbou, modelováním střihů a následně tvorbou originální módní kolekce ze separační fólie. Samozřejmostí byla týmová práce na koncipování a realizaci finální prezentace. Součástí kolekce Přečíst celé

Výstava z malířského kurzu

Srdečně zveme na výstavu prací 3. ročníků oborů Grafický design, které vznikly v průběhu malířských kurzů v okolí České Skalice a Nečtin. Výstavu najdete v prvním patře naší školy. Práce vznikly pod vedením pedagogů  – ak. mal. L. Dvořákové, ak. mal. B. Slovákové, Mgr. J. Kaliby, Mgr. T. Juřinové a Mgr. R. Poppra

English, please!

U příležitosti Evropského dne jazyků, který se každoročně slaví 26. září, jsme pro obor grafický design uspořádali soutěžní dopoledne v angličtině. Ve škole i v blízké Rezidenci Rosa bylo rozmístěno dvanáct stanovišť s různými úkoly, které se týkaly angličtiny. Na soutěžící čekala překvapení od zeměpisu přes karaoke až po ověřování literárních znalostí. K příjemným zastavením patřila místnost 38B, kde se Přečíst celé

Prameny inspirace – výstava v Senátu

Srdečně zveme na výstavu, která se koná od 20. 10. do 3. 12. 2017 ve výstavní síni Senátu – Sala Terrena. Výstavu pořádá naše škola ve spolupráci se Strednou umeleckou školou scénického výtvarnictva z Bratislavy. V říjnu se můžete přijít podívat denně od 10 do 17h, v listopadu a prosinci od 10 do 16h. Výstava se koná pod záštitou předsedy Přečíst celé

Naši žáci pomáhají charitě

Žáci 4. ročníku oboru grafický design se i letos zapojili do charitativní akce, jejíž výtěžek byl věnován neziskovým organizacím se sociálně zdravotní působností. Akce s názvem Jarmark u Ludmily se konala třetí zářijový čtvrtek na náměstí Míru u kostela sv. Ludmily.  Naši žáci vytvářeli zájemcům z řad veřejnosti body art. Peníze získané z této činnosti byly předány neziskovým organizacím, které je využijí pro Přečíst celé

Imatrikulace 1.D

Dne 25. 9. 2017 se žáci prvního ročníku oboru aranžér zúčastnili slavnostní imatrikulace žáků středních odborných škol oborů vzdělání s výučním listem. Akce se konala v Obecním domě v Praze. Žáci složili slavnostní slib a obdrželi pamětní listy. Slavností imatrikulaci doprovázel hudební program žáků uměleckých škol. [Show slideshow]

Malířský kurz 3. ročník

Studenti 3. ročníků se vrátili z malířských kurzů, kde se po celý týden snažili výtvarně vyjádřit malbou a dalšími technikami krajinu. Již tradičně proběhl malířský kurz v České Skalici s poznávacím výletem do Kuksu. Druhý plenér se konal v okolí vesničky Nečtiny Hrad a studenti měli možnost navštívit klášter Plasy. [Show slideshow]

Fenomén Masaryk

V letošním roce si připomínáme 80 let od úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka. Poznat blíže osobnost prvního československého prezidenta bylo cílem zářijové exkurze uspořádané pro 2. ročník oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti. T. G. Masaryka zná pravděpodobně každý, nicméně studenti a studentky třídy 2. B se o něm chtěli dozvědět více, a tak se pod vedením paní učitelky Soni Fohlerové vydali Přečíst celé

Beseda s ambasadorkou programu DofE

Je to již rok, kdy se naše škola zapojila do prestižního celosvětového vzdělávacího programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). Mladí lidé ve věku od 14 do 25 let si v rámci DofE stanovují různé cíle v oblasti talentu, sportu, dobrovolnictví a v závěru absolvují dobrodružnou expedici. Své aktivity mohou účastníci plnit ve třech úrovních – bronzová, stříbrná a zlatá. Přečíst celé

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI

Gratulujeme žákyním Agátě Kronďákové a Adrianě Durajové třídy 3A1 k obdržení speciální ceny poroty za fotografie v soutěži Vitam et sanguinem na téma Trivum v boji proti analfabetismu a chudobě, pořádanou Střední školou scénického výtvarnictví v Bratislavě. [Show slideshow]

Exkurze do Veltrus

Žáci 3.B oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti zahájili nový školní rok netradičně celodenní exkurzí na zámku Veltrusy. Užili si velkolepý workshop zaměřený na baroko všemi smysly. Rozšířili si a upevnili znalosti v oblasti historie, dějin umění, literatury, tvůrčího psaní a dramatické výchovy. Na řadu přišly i dovednosti, které v rámci zpracovávaných úkolů byly nedílnou součástí celého dne. Vyzkoušeli si, jak se tvoří Přečíst celé

Den divadla – povedený závěr projektu i školního roku

Poslední úterý školního roku 2016/2017 patřilo akci, kterou vyvrcholil náš projekt „Pojďme spolu zažít školu“. Den divadla byl určený všem ročníkům oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a zúčastnila se ho také třída 3A1, jejíž třídní učitelka Martina Strnadová patřila k organizátorům akce. Program začínal úvodní besedou s hercem Miloslavem Tichým, která byla určená pro všechny zapojené třídy a měla ukázat, že Přečíst celé

Získali jsme Evropskou jazykovou cenu Label 2017

 Dne 21. 6. 2017 byla naší škole na MŠMT ČR slavnostně udělena Evropská jazyková cena Label 2017 za projekt “Kreativní učitel – kreativní žáci”. Zásluha patří zejména koordinátorce projektu Mgr. Pavlíně Vočkové a kolegům Mgr. MgA  Filipu Horákovi a Mgr. Janu Pytlovi. Gratulujeme! [Show slideshow]

S DofE za hranice všedních zážitků!

Červnový víkend patřil ostré expedici. Po úspěšném absolvování cvičné výpravy si tým „Epos o Gilgamešovi“ naplánoval dvoudenní pěší túru do oblasti Křivoklátska. Zatímco cvičná expedice se konala za přítomnosti vyučujících, ostrou výpravu absolvovaly dívky samostatně bez stálého doprovodu dospělé osoby. Během cesty nemohl tým využívat finanční obnos ani moderní technologie. Dívky začaly svou cestu v Pustovětech. Tato obec leží nedaleko Rakovníka Přečíst celé

Exkurze na hrad Karlštejn

Ve středu 28. 6. 2017 se žáci třídy 1. B zúčastnili jednodenní exkurze do CHKO Český kras, kde se za doprovodu paní učitelky Fohlerové a Zelingerové vydali na slavný nedobytný hrad Karlštejn, který je po Praze pravděpodobně druhým nejnavštěvovanějším místem v České republice. Po příjezdu do malebného městyse Karlštejn čekal žáky výstup na stejnojmenný hrad a poté návštěva soukromých a Přečíst celé

Tradice, obyčeje a zvyky Židů

Na závěr školního roku se žáci 2.B vydali na zajímavé dopoledne do Židovského muzea v Praze. V rámci přednášky a následného workshopu se dozvěděli řadu zajímavostí ze života a tradic Židů. V pěti různých dílnách se blíže seznámili s tématy jako je šabat, pesach, židovská svatba a další. Součástí exkurze byla i komentovaná prohlídka Staronové a Maiselovy synagogy a Starého Přečíst celé