Čapkoviny s rozumem a citem

Literární soutěž Čapkoviny letos oslavila své první půlkulaté narozeniny a také se dočkala jedné zásadní změny: poprvé se jí mohli zúčastnit žáci z celé republiky, nikoliv pouze z pražských škol. Nebylo tedy žádným překvapením, že přišlo mnohonásobně víc prací než v předešlých ročnících. Pro nás učitele to znamenalo, že jsme čtením příspěvků sice strávili více času, ale k naší radosti jsme mohli porotě postoupit umělecky a myšlenkově hodnotné texty.

Čapkovskému tématu Robot a cit se dostalo hojné odezvy v podobě povídek a jen ojediněle se autoři pokusili o fejeton. Mezi nejčastější motivy patřilo osamění a touha po blízkosti, přátelství, lásce. V tomto ohledu se soutěžící kromě Čapka přiblížili i Jane Austenové, na kterou se tématem Robot a cit také naráželo. Objevovali se roboti, kteří byli – stejně jako u Čapka – pro lidstvo hrozbou, ale na druhou stranu i tací, kteří byli schopni hlubšího citu než člověk. To hodnotitelé většinou považovali za nejznepokojivější vizi budoucnosti. Jen výjimečně se práce věnovaly člověku, který se pod vlivem pracovního nátlaku stává robotem. Nicméně většina prací ale chápala robota jako uměle vytvořenou nápodobu člověka.

Příspěvky byly stejně jako v předchozích ročnících hodnoceny ve dvou kategoriích, přičemž každá měla svou vlastní porotu. Obě se shodly na tom, že bylo náročné udělit nejzdařilejším textům konkrétní pořadí. Jak řekl PhDr. Jan Císař při slavnostním vyhlašování vítězů, práce na pátém místě by klidně mohla být na prvním a naopak. Z tohoto důvodu se také stalo, že se v kategorii středních škol umístili na třetím místě dva autoři. Kromě toho bylo uděleno několik zvláštních ocenění, a to jak z podnětu učitelů, tak i odborné poroty. Porotce Vratislav Kadlec poukázal na to, že v kategorii základních škol je pochopitelně rozdíl ve vyspělosti textů šesťáků a deváťáků, úměrný jejich věku. Proč tedy mimo hlavní soutěž neocenit i zdařilé povídky mezi nejmladšími?

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 27. dubna 2018 ve společenském sále Rezidence RoSa. Na úvod promluvil čestný host a patron letošního ročníku Ondřej Kepka, který se Karlem Čapkem dlouhodobě zabývá. Jeho příspěvek byl plný zajímavostí, které se z učebnic nedozvíme, proto se jeho poutavému vypravování dostalo upřímné pozornosti celého sálu. Slyšeli jsme nejen zajímavosti ze života Karla Čapka, ale mohli jsme nahlédnout i do jeho soukromé korespondence, a to díky herci Miloslavu Tichému a pasáži z inscenace Dopisy, kterou uvádí divadlo v Celetné. K hostům, které známe už od loňska, patřil také dramatický soubor ZUŠ Štítného, který předvedl ukázku z inscenace Válka s mloky.

Hlavním důvodem, proč jsme se sešli, však bylo samotné předávání cen, kterého se zhostila ředitelka školy Ing. Hana Pavelková a předsedkyně poroty Mgr. Renáta Novotná. Někteří ocenění v sále chyběli, což je asi jediné negativum rozšíření soutěže z celopražské na celorepublikovou. Zejména maturantům se v náročném období nechtělo vážit cestu z daleka, např. z Opavy. Vítězové o své ceny nepřijdou, ale je škoda, že si svůj okamžik slávy neužili se vším všudy. Stupně vítězův kategorii ZŠ obsadily: Dominika Odvárková (1. místo), Kateřina Pilátová (2. místo) a Anna Macková (3. místo). Zvláštní ocenění si zasloužila Markéta Miňhová, Tadeáš Hýbner, Tobias Bauer a Soňa Šrubařová. Mezi středoškoláky nejvíce zaujali tito autoři: Tamara Pauknerová (1. místo), Tomáš Melcher (2. místo) a Filip Elbl a Markéta Kühnová (3. místo). Samuel Žáček, Petr Szrajber a Markéta Plešková obdrželi zvláštní ocenění. Všem gratulujeme a těšíme se na Čapkoviny 2019!

Pavlína Vočková a Dagmar Kuželová

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *