Čapkoviny 2019 aneb Vítězové už nejsou záhadou

Čapkoviny 2019 aneb Vítězové už nejsou záhadou
Literární soutěž Čapkoviny má za sebou šestý ročník. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo 25. dubna 2019 v Divadle v Celetné, kam byli pozváni všichni soutěžící. V hledišti nezůstalo žádné místo volné, což udělalo radost nejen nám pořadatelům, ale také šestičlenné porotě, která zaujala čestná místa na pódiu. Na úvod předal moderátor Petr Adámek slovo ředitelce školy Haně Pavelkové, která všechny přítomné přivítala a povzbudila je k dalším tvůrčím aktivitám.
Zadáním letošního ročníku byla detektivní povídka. Čapkovsky laděné téma „Zločin nebo záhada?“ dalo prostor spekulativnímu výkladu událostí, zejména pak kriminálních zápletek. Kdo by čekal, že se soutěžní příspěvky budou hemžit velkými kriminálními případy, jejichž vyšetřování končí vítězoslavným triumfem detektiva, byl by na omylu. Zápletky a jejich rozuzlení byly totiž mnohem rozmanitější a zároveň lze říci, že se více dotýkaly všednosti lidského života. Porotce Tim Postovit to demonstroval na přehlídce hlavních postav, které se objevily ve dvanácti nejlépe hodnocených povídkách středoškolské kategorie. Kdo tedy byli aktéři zločinů nebo záhad? „Muž, jenž udělal chybu svého života a uvědomil si to příliš pozdě, i mstivé duše osob utlačovaných zlými pány. Válečný veterán, jehož udolaly šrámy na duši, i drogově závislá mládež prahnoucí po dávce. Středověká vědma, se kterou si není radno zahrávat, natož ji obviňovat z vraždy, i dívka ze současnosti, která padla za oběť násilníkovi. Nebo například penzistka natolik mazaná, že si ani s kriminalisty nezadá, i mladý Sherlock, jenž se nehodlá smířit se ztrátou obuvi. Zvířecí strážce zákona závislý na kvašených bobulích i šílený sériový vrah a vyšetřovatel, kterému časoprostor ztropil zlý žert.”
Nejprve byly předány ceny v kategorii základních škol. Zvláštní ocenění za originální nápad a nejlepší práci s jazykem získala Kateřina Pilátová ze ZŠ a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3. Na třetím místě se umístila Tereza Popová ze ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8. Druhé místo obsadil Jiří Kratochvíl ze ZŠ Tyršova, Brno. Vítězem se stal Tadeáš Bolf ze Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál. Jeho povídce Mrtvý bílý kapitán se dostalo chvály z úst porotkyně Ivany Myškové: „Je zřejmé, že Tadeáš Bolf perfektně porozuměl velkému kouzlu literatury, její schopnosti nalézat a vynalézat nové světy. A nejen to. Tadeáš porozuměl, byť to třeba ještě neví, i kouzlu postmoderní literatury, aluzivnosti i metanaraci, i když si to tak třeba ještě nenazývá… Vzal fragmenty dvou velkých Čapkových pacifistických děl – Války s Mloky a Bílé nemoci – a zaklesnul je do sebe tak dovedně a rafinovaně, že k sobě pasují jak chirurgicky neoddělitelná siamská dvojčata.”
Také v kategorii středních škol se začalo zvláštním oceněním. To získala Jana Kepková ze Střední školy DUKE Náhorní, a sice za přínosně kontroverzní příspěvek, který vede k zamyšlení nad problémy dneška. Porota na textu ocenila také práci s argotickými slovy. O třetí místo se podělil Matěj Sobel ze Střední školy automobilní a informatiky Weilova s Karolínou Liškovou z Pražského humanitního gymnázia. Druhé místo obsadila Jana Strnadová ze Střední školy DUKE Náhorní. První místo patřilo Filipu Korbelovi z Gymnázia Budějovická. Za porotu se slova ujala Petra Pátková: „Povídka Bačkůrky sextána Filipa Korbela o malém klukovi Dominikovi, který v mateřské školce naplánuje a okusí svou první velkou detektivní práci, oslovila porotce svou hravostí, jednoduchou, přitom laskavou nápaditostí a také kvalitním formálním zpracováním příběhového textu.”
I letos jsme stejně jako předchozí ročníky přivítali žáky ze ZUŠ Štítného a na závěr programu jsme zhlédli ukázku z inscenace inspirované Válkou s mloky. Po vítězné povídce Tadeáše Bolfa se tedy mloci dostali na jeviště již podruhé. Nebylo to však nic znepokojujícího, protože mladí divadelníci předvedli humorně pojatou variaci Čapkova románu, přičemž se nebáli ani vtipných aktualizací.
Vítězové získali kromě hodnotných cen i možnost se během rautu setkat s porotci a popovídat si s nimi o svých soutěžních povídkách i tvůrčích plánech. Věříme, že díky tomu dostali nové impulsy k psaní a že se s chutí zapojí i do Čapkovin 2020!
organizátoři Čapkovin