BESEDA S PhDr. KARLEM MILIČKOU

V pátek 5. dubna 2019 na naší škole proběhla zajímavá akce – na přednášku a besedu se studenty 2., 3. a 4. ročníku oboru knihkupectví přijel PhDr. Karel Milička – profesor literatury, spoluzakladatel studijního oboru knihkupectví, vysokoškolský pedagog a literární teoretik – pro naše studenty známý především jako autor kvalitní třídílné učebnice světové literatury.

Svou dvouhodinovou přednášku zaměřil na základy světové literatury – vtipně a poutavě mapoval vývoj slovesné tvorby od nejstarších dob: připomněl význam „ slova“ ve vývoji lidské společnosti, kdy z přírodních a společenských obřadů vznikaly první slovesné formy – písně, vyprávění příběhů a mýty, které dávaly odpověď na základní otázky lidské existence, na konkrétních příkladech dokládal, jak se osamostatňovala nejstarší epická tvorba, která postihovala nebo typizovala ve smyšleném příběhu zajímavé osudy a vyjadřovala vztahy mezi lidmi i mezi člověkem a světem. Touto cestou vznikalo množství literárních žánrů, které se v průběhu staletí vyvíjely a proměňovaly až do dnešní podoby.

            Doktor Milička na několika známých památkách světové literatury studentům demonstroval, jak slovní projevy, jež vznikaly v souvislosti s obřady a liturgickými slavnostmi nebo s  tvorbou  mýtů, ztrácely postupně původní kultovní funkci a  jak se stávaly slovesným uměním tehdy, když talentovaní tvůrci začali tvořit texty, které si nekladly jen praktické cíle, nepřinášely pouze informaci, ale byly obohaceny o autorovo vnímání světa, o jeho pocity a prožitky –  čímž vzniklo skutečné umělecké dílo s převažujícími kvalitami estetickými.

Přesto, že prezentované téma bylo náročné, dvě páteční polední hodiny utíkaly velmi rychle, doktor Milička prokázal svou výbornou pedagogickou erudici ve schopnosti vytvořit příjemnou, přátelskou atmosféru  a  navázat   kontakt   se studenty, kteří jeho výklad převážně pozorně sledovali a na podněty či dotazy reagovali, čímž si ověřovali, že si ze školní výuky těžkého – někdy obávaného –  předmětu přece jenom odnášejí řadu použitelných znalostí.

 

                                                                                                                                                                                                                                           Dana Janderová