HRA – výstava studentů 3.A1 – obor grafický design

Rádi bychom vám představili virtuální výstavu studentů 3.A1 oboru grafický design. Studenti vytvořili koncepci a grafiku vlastní deskové stolní hry. Pracovali v rámci odborné praxe, tvořili ve skupině, ve které každý člen měl svou roli. Vzniklo několik originálních edukačních her, které máme v plánu dále rozvíjet, aby bylo možné je uvést jako nový výrobek na trh. Artifacts – hra upevňující Přečíst celé

Studentky ilustrují čtrnáctideník A2

Studentky čtvrtého ročníku oboru grafický design zaměření knižní grafika a ilustrace se pod vedením pedagoga Stanislava Setinského podílely na vizuální podobě kulturního čtrnáctideníku A2. Úspěch zaznamenaly hned tři naše talentované ilustrátorky. Anna Flanderková, Barbora Burianová a Barbora Nováková, jejíž výtvarná a typografická práce dominovala dokonce jako titulní obálka. Gratulujeme vycházejícím hvězdám!

Je na světě!

Během lockdownového období jsme více než kdy jindy vítali dobré zprávy. Patřilo mezi ně i vydání sborníku, na kterém jsme pracovali v rámci projektu Učme se číst, čtením se učme podpořeného programem Erasmus+. Vzpomínky pamětníků z Centra RoSa, které se nachází v těsné blízkosti naší školy a s nímž nás propojila Marta Dietrich Dvorská, se v listopadu 2019 staly odrazovým Přečíst celé

MŮŽEŠ PODNIKAT

Koncem dubna 2021 se naše třída 3.A1 zúčastnila online semináře MŮŽEŠ PODNIKAT. Setkání vedla paní Štěpánka Duffková a pan Heinrich Homola. Oba jsou úspěšní podnikatelé, kteří mimo jiné dělají koučink majitelům firem a rádi pomáhají ostatním dosáhnout jejich cílů. V průběhu dvou hodin jsme dostali spoustu užitečných rad v oblasti podnikání i do života obecně. Padaly nejrůznější dotazy, ale vše Přečíst celé

Konec cesty za nesmrtelností aneb Vyhlášení vítězů literární soutěže ČAPKOVINY 2021

Milí soutěžící, osmý ročník celostátní literární soutěže Čapkoviny aneb Žijeme s knihou, která se konala pod záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., člena Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání, je u konce a nám je ctí a potěšením, že vám můžeme oznámit vítěze. V letošním ročníku, jehož tématem byly „Cesty nesmrtelnosti“, se Přečíst celé

Tvorba studentů pro podporu seniorů a pacientů

Děkujeme našim studentům, kteří se zúčastnili tohoto smysluplného projektu! (1.C –  v rámci hodin Společenské a osobnostní výchovy a 3. B – Tvůrčího psaní)Povzbuzující dopisy, pohlednice s jarní tématikou a velikonoční perníčky dorazily na několik oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice a do Domova s pečovatelskou službou v Klecanech. O tuto velikonoční dárkovou poštu se zasloužili studenti Střední školy DUKE Náhorní, Gymnázia Přečíst celé

Klíčové roky našich novodobých dějin

Znáte důležité historické milníky našich dějin? Žáci 1.B a 2.A2 již ano. Zúčastnili se totiž přednášky s názvem Klíčové roky našich novodobých dějin, která se uskutečnila ve středu 28. února pod vedením Mgr. Václava Krištofa, zakladatele Společnosti Josefa Škvoreckého. Je nepochybně důležité znát historii země, v níž žijeme, abychom mohli snáze předcházet některým událostem a neopakovali stejné chyby. Už i Přečíst celé

Víkend nabitý učením i zábavou

Díky finančním prostředkům z Evropské jazykové ceny Label jsme mohli uskutečnit vzdělávací víkend s angličtinou, kterého se zúčastnili žáci i učitelé. Za angličtinou jsme vyrazili jak jinak než na západ, i když to byla „jen“ Plzeň. Po počátečních problémech s dopravou jsme si užívali kompletního servisu jazykové školy Perfect World. Výuka začala hned v pátek, ale nejvíce lekcí jsme absolvovali Přečíst celé

Piloting – žáci testovali práci učitelů

Učitelé ze čtyř zemí, kteří jsou zapojeni do projektu „Handbook for RSP Readers“ v rámci programu Erasmus+, v současné době pracují na vzájemném testování aktivit do příručky pro učitele žáků s nízkou čtenářskou gramotností. Aktivity obsahují detailní metodologické instrukce a jsou užitečným nástrojem pro každého učitele, který chce zlepšit své výukové metody, zvýšit u žáků zájem o čtení a hlavně motivovat Přečíst celé

Kladete si otázku, proč studovat právě u nás? Pomůžeme Vám najít odpověď

unikátní spektrum nabízených oborů vytváří zajímavý prostor a potenciál (synergický účinek), naše obory: ekonomika a podnikání, informační služby, knihkupecké a nakladatelské činnosti, aranžér, propagace, grafický design – tento obor uvádíme pro úplnost, jde o umělecký obor, 1. kolo přijímacího řízení uzavřeno, za studium se neplatí žádné školné, škola, která se nachází pouhé 3 minuty od stanice metra Kobylisy, nabízí pestrý výběr Přečíst celé

Akademie MUP – Moderní dějiny

Ve středu 7. 2. na Metropolitní univerzitě naši žáci ze tříd 3.A1, 3.A2 a zájemci z řad tříd 3.B, 3.C a 2.B absolvovali celodenní cyklus přednášek z československých politických dějin 2. pol. 20. století.  V první přednášce PhDr. Jan Bureš, PhD. obeznámil žáky s okolnostmi, které vedly k událostem v Únoru 1948. Po přestávce na kávu, čaj a drobné občerstvení doc. PhDr. Ladislav Cabada, PhD. velmi Přečíst celé

Kontrola, kam se podíváš (a někdy nevidíš)

V úterý před pololetním vysvědčením jsme v hodině němčiny (1B, 3B) a angličtiny (4A2) přivítali hosta, se kterým jsme mluvili o cestování a specifikách letecké dopravy. Beseda se uskutečnila v době, kdy se v médiích řeší případ české dívky zadržené v Pákistánu za pašování drog, proto se Anna-Maria Bartels, která pracuje na mezinárodním letišti v Mnichově, zaměřila zejména na téma bezpečnostních kontrol. Dozvěděli jsme se, že Přečíst celé

Návštěva Goethe institutu

Každoročně se naši žáci účastní filmových představení v původním znění s titulky v Goethe institutu. Letos to byli studenti 2.B a 4.B oboru KNC.   Snímek Kebab Connection z dílny uznávaného německého režiséra, herce, scénáristy a producenta Fatiha Akina tureckého původu rozhodně nezklamal. Romantická komedie na vážnější téma společenského soužití různých kultur se odehrává v dnešním Hamburku. Multikulturní předsudky a stereotypy jsou zde podány Přečíst celé

Poznávání Prahy jinak

V předvánočním čase se třída 4A1 vydala na nevšední prohlídku centra Prahy v rámci projektu Pragulic, který poskytuje veřejnosti a školám procházky s lidmi bez domova. Vzhledem k tomu, že je v hlavním městě život na ulici tíživým tématem, je cílem tohoto projektu nejen pomoci bezdomovcům s návratem do běžného života, ale také přiblížit občanům život těchto lidí a zejména měnit rozšířené stereotypy týkající Přečíst celé

Maturanti navštívili výstavu českého impresionismu

V pondělí 18. prosince se žáci maturitních ročníků vypravili do Jízdárny Pražského hradu, kde od října probíhá největší výstava českého impresionismu v historii. Expozice nazvaná Světlo v obraze / Český impresionismus – inspirace blízké i vzdálené nabízí přes 500 malířských a sochařských děl. Žáci měli příležitost seznámit se s  vývojovými fázemi impresionismu a zhlédnout velké množství prací více než 70 autorů, jakými Přečíst celé

Jak chutná Německo…

Žáci prvního a třetího ročníku oboru KNC se v předvánočním čase zúčastnili miniprojektu o německé kuchyni. Jeho součástí byla prezentace o zajímavých, typických, ale i neobvyklých pokrmech v Německu. Studenti se dozvěděli, co naši sousedé na západě nejčastěji a nejraději jedí, jakým typům pokrmů dávají přednost a co nesmí na jejich stolech rozhodně chybět. Samozřejmě si rozšířili i slovní zásobu, zejména pak Přečíst celé

Minerva – naše nová studentská firma

Žáci třídy 4.C založili studentskou firmu Minerva, jejímž hlavním posláním je uspokojovat touhu po poznání. Firma Minerva pod vedením ředitelky Terezy Soukupové uspořádala v prosinci 2017 seminář pro klienty centra ROSA.  Hlavním tématem semináře byl teambuilding. Studenti v úvodu semináře představili činnost firmy Minerva, seznámili klienty s významem pojmu teambuilding a provedli praktická cvičení, která měla za cíl posílit spolupráci a zlepšení vzájemných Přečíst celé

Studentské prezidentské volby na Náhorní – 1. kolo

Organizace Jeden svět na školách dlouhodobě organizuje studentské volby s cílem seznámit žáky nejen s fungováním zastupitelské demokracie a s volebním systémem ČR, ale zároveň chce přispět k jejich aktivnímu zapojení jako budoucích prvovoličů. Vzhledem k tomu, že se chceme více věnovat aktivnímu občanství, na které je zaměřený i náš projekt „Učením tebe rozvíjím sebe“ v rámci programu Erasmus+, rozhodli jsme se zorganizovat studentské volby i Přečíst celé

Christkindelmarkt v Regensburgu

Žáci naší školy navštěvují tradičně vánoční trhy v německy mluvících zemích.  Letos jsme zvolili bavorskou Horní Falc s proslulým Řeznem – městem na Dunaji s 2000letou tradicí. Díky ucelenému historickému jádru je zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO. Na poměrně malém prostoru je zde k vidění velké množství zajímavých a jedinečných kulturních památek.  Porta Praetoria – fragment brány z doby římského tábora. Kamenný most z dílny Přečíst celé

Divadelní představení Peter Black II

Studenti zejména třetích ročníků zavítali v doprovodu svých vyučujících anglického jazyka do Salesiánského divadla v Kobylisích. Přišli zhlédnout anglicko-české představení Peter Black II – příběh mladého muže, který přišel o všechno a začíná znovu od píky. Příběhu sice nechyběl humor ani nadsázka, nejednalo se ale o žádnou prvoplánovou komedii určenou pouze k zasmání. Dostatek prostoru byl věnován i zamyšlení nad vážnějšími tématy jako je Přečíst celé