Kreativní pobyt v Teplé – nové video

Výtvarný pobyt našich studentek společně se spřátelenou Strednou umeleckou školou scénického výtvarníctva v jedinečném areálu Kláštera premonstrátů Teplá se s odstupem času jeví jako neskutečná a dávná minulost. Zveřejnění takto živého, hravého a nově zpracovaného videa má ale obzvláště v tomto specifickém období svůj důležitý význam a poslání. Nesmíme zapomenout tvořit, radovat se a smát. Kreativní pobyt v Teplé

Olympiáda v AJ

Ve dnech 15. a 22. ledna se konalo školní kolo Olympiády v AJ. Letos netradičně vše proběhlo online formou prostřednictvím aplikací v prostředí Google Workspace. První část soutěže byl písemný test a sestával se z poslechu, čtení s porozuměním a z úkolů na prokázání znalostí anglické slovní zásoby a gramatiky. Sedm nejlepších se následně utkalo v ústním kole, kde všichni prokázali vynikající komunikační dovednosti. Přečíst celé

AT&T SoftSkills 2020

V době druhého nouzového stavu měla naše třída 4.C možnost účastnit se online konference AT&T SoftSkills, kterou zorganizovala společnost Junior Achievement, o.p.s. Program byl rozdělen do čtyř bloků, přičemž se každý z nich, pod vedením odborníků, věnoval různým tématům. Prvním dnem byla akce zahájena blokem s názvem Prezenční dovednosti. V tomto bloku nám bylo vysvětlováno, jak například zvládat stres z Přečíst celé

Píšeme seniorům

Studenti naší školy (konkrétně zatím ze třídy 4.B1, 3.B. a 1.C1) se zapojili do projektu “Mezičasy”, kterou organizuje Mezigenerační Akademie a spolek Počteníčko. Jedná se o dopisy, obrázky a pohlednice pro seniory, které posíláme do domovů seniorů po celé České republice. Obrázky vytvořily a dodaly děti z chaberské Mateřské školy Bílenecké náměstí. Reagujeme na aktuální situaci a na zákazy návštěv Přečíst celé

Tři krátká videa ze života školy

Čekáme na chvíli, až Vás nové uchazeče o studium na naší škole, budeme moci pozvat na prohlídku školy. Pojdme se zatím podívat na 3 krátká videa ze života naší školy: 1. video nám připomíná mimo jiné, že v naší budově se natáčel známý český film Škola základ života. Až přijdete k nám do školy, zažijete proměnu školy za posledních 80 Přečíst celé

Kutná Hora – ideální město na mezipředmětovou výuku

Výuku ve školním roce 2020/21 začala třída 4A2 projektovým dnem mimo školu, a sice v Kuté Hoře. Místo bylo vybráno s ohledem na odborné zaměření žáků, jímž je grafický design. Ačkoliv organizátorky akce učí v této třídě český jazyk a literaturu, základy společenských věd a cvičení v anglickém jazyce, byla pozornost věnována také dějinám výtvarné kultury. Důležitou osobou, která se Přečíst celé

Postřehy z Kutné Hory očima našich grafiků

Níže uvádíme několik vybraných publicistických textů z pera studentů 4A2, kteří 3. 9. 2020 absolvovali vzdělávací exkurzi v Kutné Hoře včetně návštěvy galerie GASK. Kutná Hora (čtvrtek 3. 9. 2020 – slunečno, denní teplota 24°C) Ráno jsme měli sraz v 8:40 na Hlavním nádraží v Praze. Po prázdninovém lenošení to znamenalo brzké vstávání pro všechny účastníky výletu, a to jsme ještě netušili, že je Přečíst celé

Malířské kurzy – ještě jsme je stihli

V týdnu od 7. září 2020 žáci 2. a 3. ročníku oboru grafický design absolvovali malbu v plenéru. Vzhledem k aktuální situaci se malovalo v Praze a okolí, kurz malby proběhl na různých místech. Někdo si zvolil místa téměř ve volné přírodě v okolí Vltavy, jiný ročník hledal vhodné pohledy k malbě uprostřed města. Vzhledem k velkému pracovnímu nasazení a Přečíst celé

„Z druhé ruky“ nad zlato

Během distanční výuky jsme se zapojili do projektu Knížky do dětských domovů a na začátku školního roku 2020/21 jsme na vrátnici zřídili sběrné místo, kam mohou knížku přinést i dárci z řad veřejnosti. Také vy můžete sdílet své čtenářské zážitky s dětmi z dětských domovů, a to tak, že věnujete oblíbenou knihu s osobním vzkazem, proč ji doporučujete k přečtení Přečíst celé

Dobré nápady žáků našly uplatnění

V rámci literárního projektu Učme se číst, čtením se učme podpořeného programem Erasmus+ jsme dali možnost žákům uplatnit své tvůrčí nadání a podílet se na vzniku propagačních materiálů školy. Tematicky jsme zůstali věrní zaměření projektu a vyzvali jsme žáky k psaní krátkých básní (limericků) o knížkách, čtení, psaní. Za přínosnou považujeme mezioborovou spolupráci, protože vzniklých textů se ujali učitelé i Přečíst celé

Projekt středověká řemesla

Projekt středověká řemesla a činnosti, který vznikl během distanční výuky spíše náhodou, sklidil u žáků kupodivu největší úspěch, a to i přes jeho velkou časovou náročnost. Cílem bylo studenty navést na skutečnost, že řada slov, vlastních jmen, či příjmení, která běžně používáme, má spojitost se středověkými řemesly a konáním v té době. Napadlo vás někdy, kdo byl vlastně prachař, bradýř, husák, Přečíst celé

Výuková pexesa z dílny našich žáků

V době distanční výuky bylo pro učitele asi největší výzvou připravit pro žáky takové úkoly, které by nebyly jen prací pro práci, ale přinesly by studentovi při jeho zpracování, pokud možno, i radost. Jistěže spojení sousloví domácí úkol s atributem zábavný je učitelským eufemismem, nicméně příprava didaktizovaného výukového pexesa na reálie Ruska přineslo své plody. Žáci 2.B si tak zkusili práci v ruskými Přečíst celé

Soutěž: Odpovědnost v čase pandemie

Knihovna Václava Havla vyhlásila v době probíhající pandemie COVID-19 mimořádný 12. ročník soutěže o nejlepší studentský esej na téma: Odpovědnost v čase pandemie. Petr Mareš, žák 3.B, se zúčastnil, a i když nezískal žádné ocenění, jsme rádi, že do toho šel a zamyslel se nad novou situací, která nastala a přiměla nejednoho z nás řadu věcí v životě minimálně „přerovnat“. Díky za účast, Petře!

Pilotáž workshopu Underground

Organizace Post bellum realizuje zážitkové workshopy pro žáky s cílem, aby si na základě prožitku a zkušenosti „zažili“ historii daného momentu. Maturanti z dějepisu a studenti historického semináře se tak během 4 vyučovacích hodin přenesli do doby těsně před vznikem Charty 77. Zkusili si role žáků tehdejší normalizační školy, stejně jako rebelů, kteří se zúčastnili zakázaného koncertu. Všechny důsledky svých činů i Přečíst celé

Významná výročí v roce 2020

Učebna číslo 42 je nejen kmenová, ale zároveň i odborná učebna se zaměřením na dějepis. Najdete zde velké množství nástěnných map jednotlivých dějinných epoch a také nástěnku, kde pravidelně můžete sledovat významná data aktuálního roku. V loňském roce se její tvorby chopilo několik žáků prvního a třetího ročníku oboru KNC. Volba témat byla pestrá, a to jak časově, tak tematicky. Přečíst celé

Historický seminář v praxi

V loňském školním roce byl pro žáky oboru KNC otevřen nový předmět historický seminář. Jeho cílem je seznámit studenty s nejnovějšími dějinami trochu jinou formou a metodikou než na běžných hodinách dějepisu. Pracujeme především s autentickými dobovými dokumenty, a to jak písemnými, tak filmovými či fotografickými. Zároveň se snažíme vnést do výuky zážitek formou prožitku, k čemuž využíváme besed s Přečíst celé

Vnitřní svět žáků v dobách karantény

Jak se žáci vypořádávají s touto dobou plnou změn? Jak tráví svůj volný čas bez přátel a školy? Své vnitřní světy studenti Grafického designu zdokumentovali pomocí digitální fotografie. Zde je, pro zpestření všedních dnů, výběr snímků žáků tříd 3A1 a 4A1, konkrétně se jedná o práce Natálie Brdičkové, Nikol Natálie Piešové, Zuzany Stieldorfové, Matěje Radosty, Michaely Roth, Hany Zímové ze Přečíst celé

Máme laureáta v soutěži Studentský design 20XX

Dopoledne, po velkolepém maturitním plesu naší školy, proběhlo hodnocení celostátní soutěže Studentský design 20XX v Karlových Varech. Vyvrcholení této prestižní akce se tentokrát uskutečnilo v nádherném prostředí karlovarského kulturního centra, v Becherově vile. Téměř sto dvacet prací, v mnoha případech setů, dokázali pořadatelé s citem vměstnat do výstavních sálů vily, kde je během dne hodnotilo v pěti kategoriích (Fotografie a Přečíst celé

Křížem krážem literární Prahou (bez ohledu na věk)

V rámci projektu Učme se číst, čtením se učme podpořeného programem Erasmus+ jsme vyrobili vědomostní karetní hru s tématem literární Prahy. Začali jsme na ní pracovat v listopadu 2018, kdy se v Praze uskutečnila vzdělávací aktivita, jíž se kromě naší školy zúčastnilo i Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňavě. Za sychravého počasí se středoškoláci seznamovali s literárně významnými místy v Praze, např. Josefovem a legendou o Golemovi, Přečíst celé