Akademie MUP – Moderní dějiny

Ve středu 7. 2. na Metropolitní univerzitě naši žáci ze tříd 3.A1, 3.A2 a zájemci z řad tříd 3.B, 3.C a 2.B absolvovali celodenní cyklus přednášek z československých politických dějin 2. pol. 20. století.  V první přednášce PhDr. Jan Bureš, PhD. obeznámil žáky s okolnostmi, které vedly k událostem v Únoru 1948. Po přestávce na kávu, čaj a drobné občerstvení doc. PhDr. Ladislav Cabada, PhD. velmi poutavě vyprávěl o Pádu komunismu a přechod k demokracii v Československu. Na toto téma navázal PhDr. Petr Just, PhD. tématem o Rozpadu ČSFR. Po výtečném obědě uzavřel Mgr. Jakub Charvát, PhD. cyklus s tématem Volby v ČSR. Na závěr obdrželi žáci certifikáty o absolvování, které jim mohou, kromě nových vědomostí , pomoci při přijímacím řízení na VŠ na humanitní obory. Akce byla skvěle připravená a zorganizovaná. Žáci hodnotili akci velmi kladně, nejen kvůli chutné pizze k obědu.

Přednášky na MUP byly velmi přínosné. Perspektiva vědomostí o situaci v Československu je pro mě nyní o spoustu informací širší. Cením si toho, že jsem se mohl stát součástí programu a získat certifikát. Učitelé jsou zde velmi dobří, profesionální, seriózní a zkušení.“ Žák 3.A1

Celý přednáškový blok mě osobně pomohl přiblížit mentalitu lidí v osudových okamžicích našich nejmladších dějin, počínaje nástupem totality v Únoru 1948 a konče rozpadem Československa v roce 1993. Nejvíce mě zaujala v pořadí druhá přednáška s docentem Ladislavem Cabadou. Srozumitelně a hlavně přehledně dokázal vystihnout důvody pádu komunismu v listopadu 1989.“ Žák 2.B

Přednášky byly velmi zajímavé, a velice mě zaujaly především dvě věci: Přístup každého z pedagogů univerzity, kdy každý měl svůj vlastní systém, jakým zaujmout. Hlavně jsem však byl doslova nadšen přednáškou pana docenta Ladislava Cabady, jehož vyprávění o konci komunistického režimu v ČSSR se mi stalo vzorem. Přednášky všech čtyř pedagogů z katedry politologie a humanitních studií byly na velmi dobré úrovni a velmi (příjemně) mne překvapila jejich hloubka.“  Žák 3.B

Veronika Raubicová

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *