Adventní Drážďany

V předvánočním čase jezdíme se studenty pravidelně na oblíbené adventní exkurze do německy mluvících zemí. Letos jsme vybrali nedalekou saskou metropoli, barokní perlu na Labi – Drážďany. Cílem byl nejen proslulý Striezelmarkt, na který každoročně zavítá až dva miliony návštěvníků, ale i bližší seznámení se s historií, kulturou a zajímavostmi našich sousedů.
Celodenní pobyt ve městě zvaném Florenz an der Elbe jsme zahájili komentovanou prohlídkou historickým centrem Altstadtu, abychom poté v Panometru mohli porovnat, jak se architektura v průběhu věků proměnila. Prostřednictvím obrovského kruhového obrazu o rozměrech 205 x 27 metrů v prostorách bývalého plynojemu jsme se přenesli do nejslavnější epochy města, do doby baroka v letech 1695 až 1760. Z věže vysoké 15 metrů se nám naskytl jedinečný výhled na historické Drážďany v měřítku 1:1 a během 15minutové smyčky jsme si prožili den od východu do západu slunce, a to vše s hudebním podkresem J. S. Bacha. Podívaná to byla vskutku velkolepá, mnozí nalezli na obraze řadu detailů jako nosorožce, Casanovu, či mňoukající kočku na střeše Hofkirche.
Další naší zastávkou byla prohlídka Galerie starých mistrů ve Zwingeru s řadou uměleckých skvostů. Díky audioguidu byla možnost vyslechnout si odborné komentáře k řadě obrazů, což ocenili především maturanti, kteří tak obohatili své znalosti z dějin umění.
Na závěr jsme se vydali do víru podvečerního města s vánoční atmosférou, kterou i navzdory nepřízni počasí dotvářely všudypřítomné Herrnhutské hvězdy, četné krušnohorské stupňovité pyramidy a nespočetné stánky s lokálními dobrotami.
Studenti ocenili rozmanitost kulturních možností, které město nabízí, takže plánujeme i letní exkurzi s dalšími výpravami za poznáním.

12. 12. 2018                                                                                 Mgr. Pavla Jiříčková, Mgr. Iva Pastyříková

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *