Adaptační kurz 1. ročníku 16. – 18. září 2019

Třídy 1.A1, 1.A2 a 1.B se v pondělí ráno 16. září společně vypravily do rekreačního střediska Blaník, které se nachází ve stejnojmenné chráněné krajinné oblasti. Po obědě je čekalo odpoledne plné stmelovacích her v menších skupinkách, které v podvečer vystřídaly sportovní disciplíny jako volejbal, fotbal, ping-pong nebo frisbee. Po večeři žáci ještě dokončili ty disciplíny, které před večeří nestihli a poté, co se setmělo, na ně už čekal program v jídelně, kde všichni společně hráli známou hru Milionář.
Druhý den dopoledne jsme si pro žáky připravili olympiádu a žáci v menších skupinkách soutěžili na jedenácti stanovištích, kde za svůj výkon sbírali body. Po odpoledním klidu nás ještě čekal výlet na Malý Blaník, kde jsme si prohlédli zříceninu starobylé poutní kaple svaté Máří Magdaleny a obrovský smrk, který roste uprostřed zříceniny (obvod kmene cca 320 cm, výška 34 m), kterému se říká „Velký Mnich“. Po večeři byl opět pro žáky připraven program v jídelně, tentokrát to bylo malování třídní vlajky, která bude po následující čtyři roky zdobit jejich kmenovou učebnu. Žáci dlouho přemýšleli, hlasovali a nakonec vytvořili 3 krásné a originální „vlajky“ své nové třídy. Před večerkou jsme ještě stihli udělat táborák a opéct buřty. A žákyně 1.A1 a 1.A2 nám k tomu zahrály na kytaru a ukulele. Táborová atmosféra ještě umocnila společné zážitky a nově vznikající přátelství. Ve středu po snídani byli vyhlášeni vítězové všech soutěžních disciplín. A protože disciplín bylo opravdu hodně, tak si každý žák odnesl sladkou odměnu. Na úplný závěr jsme se ještě všichni vyfotili. Chtěla bych poděkovat všem žákům za slušné chování, učitelům za přípravu takto nabitého programu a samozřejmě našim praktikantkám z řad žákyň vyšších ročníků, které nám s programem pomáhaly.

Mgr. Lucie Juppová