3.A1 se rozhodla pomáhat kreativitou a uměním

V rámci projektu Učením tebe rozvíjím sebe, který se zaměřuje na aktivní občanství, se s polovinou třídy 3.A1 v hodinách angličtiny zabýváme tématem dobrovolnictví a dobročinnosti.

V úvodní prezentaci nazvané How to Raise Money for Charity jsem žáky seznámila s organizací Handipet Rescue. Poté jsme překládali rozhovor s anglicky hovořícím manželským párem z Handipet Rescue, který žije v Praze a bere si do dočasné péče týrané a zanedbané psy. Společně jsme v hodině hledali možnosti, jak organizaci finančně pomoci.

Výuky se účastnila i chorvatská učitelka Jelena Crnek, která v naší škola vykonávala job shadowing. Velmi kladně hodnotila aktivní přístup žáků k tématu. Pro mě bylo potěšující zejména to, že se do diskuse v anglickém jazyce zapojili i ti, kteří jsou v hodinách obvykle mlčenliví. Ačkoliv hovořili s chybami, vzájemně jsme si rozuměli a nakonec jsme se shodli na tom, že k získání peněz využijeme kreativity a zručnosti. Ta je totiž třídě grafického designu (na rozdíl ode mě) vlastní. Požádali jsme o spolupráci i další žáky a učitele naší školy.

Během měsíce máme za cíl vyrobit co nejvíce věcí, které pak budeme prodávat přes sociální sítě a výtěžek poputuje Handipet Rescue. Určitě se na webových stránkách školy s výrobky a výsledkem měsíčního projektu pochlubíme. Pokud byste chtěli této organizaci přispět i vy, je vám k dispozici účet číslo 2500405636/2010 nebo můžete (stejně jako 3.A1) něco vyrobit a nabídnout k prodeji. Vaše reakce čekáme na e-mailu vockovap@ssnahorni.cz.

Pavlína Vočková

NAŠE RODINA č. 10/18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *