2. kolo přijímacího řízení pro obor grafický design a informační služby

Dne 16. 5. Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

Grafický design – zaměření „Prostorový design a výstavnictví“ – 3 místa – obor s talentovou zkouškou (před podáním přihlášky doporučujeme konzultaci s našimi výtvarníky) – konzultaci zprostředkuje Mgr. Bronislava Svobodová (svobodovab@ssnahorni.cz). Uchazeč musí předložit portfolio domácích prací dle vyhlášeného přijímacího řízení.  

Informační služby – 6 míst.

Bližší informace k vyhlášeným přijímacím řízením naleznete v sekci Uchazeč – Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023.

V Praze dne 16. 5. 2022                                         Mgr. Bronislava Svobodová