1. prosinec – Den boje proti HIV a AIDS

Naše škola je zapojena do veřejné sbírky Červená stužka již od roku 2012, kdy se v prosinci vybralo 1180 Kč na podporu činností české společnosti AIDS POMOC,Z.S. Tento spolek se snaží pomáhat HIV pozitivním lidem v jejich těžkých životních situacích, ale je také činný v prevenci a v boji proti HIV a AIDS. 

Letošní rok se nelehké úlohy prodeje stužek zhostili žáci 3A1. Vybrali rekordních 2402Kč a já jim moc děkuji za jejich ochotu a nasazení! Největší dík ale patří vám všem, kteří jste zakoupením stužky naši sbírku podpořili. Velice si toho vážím.

Mgr. Lucie Juppová