Teskný démon

V souvislosti se 120. výročím úmrtí básníka a výtvarníka Karla Hlaváčka, libeňského rodáka, proběhne ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v termínu 12. 6. – 21. 9. výstava na Libeňském zámku. Této akce se zúčastní studenti SŠ designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní svými díly reflektujícími osobnost a dílo Karla Hlaváčka. Ta budou vystavena v prostoru úřadu (U Meteoru 6, P8 – Přečíst celé

Cvičná expedice DofE na Sedlčansku

Slunečný pátek 18. května se skupina 7 účastnic bronzové úrovně Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu vydala vstříc novým zážitkům v rámci plnění dobrodružné expedice. Absolvování této expedice je podmíněno dlouhodobou přípravou, plánováním a účastí na cvičné výpravě. Tým nazvaný Sedm statečných se rozhodl ověřit získané znalosti a dovednosti na Sedlčansku v okolí řeky Vltavy, kam si dívky naplánovaly svou první Přečíst celé

Semináře o spotřebitelském právu

Žáci 1. – 4. ročníku s ekonomickým zaměřením se zúčastnili seminářů o spotřebitelském právu, které pořádá obecně prospěšná společnost dTest ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a jejími studenty. Projekt seminářů na naší škole měl za cíl přinést studentům základní informace a znalosti ze spotřebitelského práva, aby mohli vstupovat do smluvních vztahů informováni o možných důsledcích a osvojili si Přečíst celé

Avantgarda 2018

Šestičlenný tým žáků 2. ročníku oboru grafický design vytvořil kolekci oděvů vyrobenou z netradičních materiálů, prezentovanou v dubnu na módní přehlídce Avantgarda 2018, jež je každoročně součástí veletrhu Elegance na výstavišti v Lysé nad Labem. Žáci ze třídy 2.A1 patřili mezi nejmladší tvůrce, kteří se snažili prosadit ve velké konkurenci zkušenějších autorů. Celkem bylo předvedeno 47 oděvních kolekcí.  Náš tým se představil kolekcí nazvanou Přečíst celé

Čapkoviny s rozumem a citem

Literární soutěž Čapkoviny letos oslavila své první půlkulaté narozeniny a také se dočkala jedné zásadní změny: poprvé se jí mohli zúčastnit žáci z celé republiky, nikoliv pouze z pražských škol. Nebylo tedy žádným překvapením, že přišlo mnohonásobně víc prací než v předešlých ročnících. Pro nás učitele to znamenalo, že jsme čtením příspěvků sice strávili více času, ale k naší radosti jsme mohli porotě postoupit Přečíst celé

Netradiční divadlo v tomto školním roce dokonce 4x

… odborný výklad doplňují chronologicky řazené úryvky dialogů, ukázky z nejslavnějších děl dokumentující rozsah a význam tvorby Osvobozeného divadla, Williama Shakespeara, Karla Čapka… „To bude zase nuda… Ať žije literatůůra! No co, hlavně že se nebudem učit, voe.“ S velkou dávkou očekávání, nebo dokonce s mírnou nechutí vyrazili naši studenti do divadla. A neměli to daleko, stačilo přijít do tělocvičny. Požadavky na technické Přečíst celé

3.A1 se rozhodla pomáhat kreativitou a uměním

V rámci projektu Učením tebe rozvíjím sebe, který se zaměřuje na aktivní občanství, se s polovinou třídy 3.A1 v hodinách angličtiny zabýváme tématem dobrovolnictví a dobročinnosti. V úvodní prezentaci nazvané How to Raise Money for Charity jsem žáky seznámila s organizací Handipet Rescue. Poté jsme překládali rozhovor s anglicky hovořícím manželským párem z Handipet Rescue, který žije v Praze a bere si do dočasné péče týrané a Přečíst celé

Krvavá stopa v okolí naší školy

Se svou polovinou třídy 2.A1 jsme v hodinách anglického jazyka zhruba měsíc pracovali na tématu Kobyliské střelnice. Vzhledem k dlouhodobému projektu zaměřenému na aktivní občanství se v žácích snažíme probudit zájem o místo, kde žijí, a také o historii naší země. Kobyliská střelnice se nachází v blízkosti školy, přesto je to pro některé naše středoškoláky místo doslova neznámé. Nevědí, kde Přečíst celé

DofE nám dává nový směr do života!

Již druhým rokem je naše škola zapojena do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). Opět tedy nastal čas podělit se o zážitky a zkušenosti s plněním programu. V současnosti je do DofE aktivně zapojeno 12 žákyň, z toho 8 plní bronzovou a 4 stříbrnou úroveň. Zájem o program DofE roste, což je zřejmé i z účasti 3 studentek z jiných Přečíst celé

Úspěšný postup našeho žáka v mezinárodní soutěži

Student 3.B David Mareš (obor KNC) postoupil v 17. ročníku mezinárodní soutěže Co víš o československých legiích do dalšího kola. Obstál v konkurenci žáků středních škol a gymnázií a prokázal hluboké znalosti o tématu, které nejen v souvislosti s letošním výročím „osmiček“ silně rezonuje ve společnosti. K postupu BLAHOPŘEJEME a do dalšího klání budeme držet palce! Mgr. Pavla Jiříčková

Účást našich žáků v soutěži

Dva týmy žáků oboru KNC (Martina Prosecká, Kristýna Chaloupková a Marek Veverka z 2.B, Alex Romancov z 1.B, Kája Kosová a Martina Zubatá z 3.B) se 27. 3. 2018 zúčastnily soutěže EuropaSecura. Jedná se o celostátní klání studentů středních škol v oblasti priorit bezpečnostní politiky ČR, EU a Severoatlantické aliance. V online kole se testovaly znalosti a schopnosti tříčlenných týmu ve výše uvedených Přečíst celé

Wir gehen ins Kino

Do Goethe institutu chodí naši žáci pravidelně dvakrát ročně na filmy v původním znění s titulky. Cílem je si nejen procvičit a upevnit znalosti z němčiny, nýbrž se také dozvědět, jaká témata jsou v zemi našich sousedů aktuální. Ve středu 14. 3. 2018 zhlédli studenti třetího ročníku oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti festivalový snímek Westen. Během projekce se přenesli do 70. let minulého století Přečíst celé

Oberlausitz

V rámci pravidelných jednodenních historicko – poznávacích exkurzí do zemí našich sousedů jsme se tentokrát vydali do Horní Lužice, oblasti, která po dlouhá staletí patřila k našemu území. U Lužických Srbů jsme navštívili dvě nejvýznamnější města, téměř stotisícový Zhořelec na řece Nise a  čtyřicetitisícový Budyšín na řece Sprévě. Ve Zhořelci/Görlitz jsme si prohlédli historické centrum, které patří k nejzachovalejším komplexům na území celého Přečíst celé

Klíčové roky našich novodobých dějin

Znáte důležité historické milníky našich dějin? Žáci 1.B a 2.A2 již ano. Zúčastnili se totiž přednášky s názvem Klíčové roky našich novodobých dějin, která se uskutečnila ve středu 28. února pod vedením Mgr. Václava Krištofa, zakladatele Společnosti Josefa Škvoreckého. Je nepochybně důležité znát historii země, v níž žijeme, abychom mohli snáze předcházet některým událostem a neopakovali stejné chyby. Už i Přečíst celé

Víkend nabitý učením i zábavou

Díky finančním prostředkům z Evropské jazykové ceny Label jsme mohli uskutečnit vzdělávací víkend s angličtinou, kterého se zúčastnili žáci i učitelé. Za angličtinou jsme vyrazili jak jinak než na západ, i když to byla „jen“ Plzeň. Po počátečních problémech s dopravou jsme si užívali kompletního servisu jazykové školy Perfect World. Výuka začala hned v pátek, ale nejvíce lekcí jsme absolvovali Přečíst celé

Piloting – žáci testovali práci učitelů

Učitelé ze čtyř zemí, kteří jsou zapojeni do projektu „Handbook for RSP Readers“ v rámci programu Erasmus+, v současné době pracují na vzájemném testování aktivit do příručky pro učitele žáků s nízkou čtenářskou gramotností. Aktivity obsahují detailní metodologické instrukce a jsou užitečným nástrojem pro každého učitele, který chce zlepšit své výukové metody, zvýšit u žáků zájem o čtení a hlavně motivovat Přečíst celé

Kladete si otázku, proč studovat právě u nás? Pomůžeme Vám najít odpověď

unikátní spektrum nabízených oborů vytváří zajímavý prostor a potenciál (synergický účinek), naše obory: ekonomika a podnikání, informační služby, knihkupecké a nakladatelské činnosti, aranžér, propagace, grafický design – tento obor uvádíme pro úplnost, jde o umělecký obor, 1. kolo přijímacího řízení uzavřeno, za studium se neplatí žádné školné, škola, která se nachází pouhé 3 minuty od stanice metra Kobylisy, nabízí pestrý výběr Přečíst celé

Akademie MUP – Moderní dějiny

Ve středu 7. 2. na Metropolitní univerzitě naši žáci ze tříd 3.A1, 3.A2 a zájemci z řad tříd 3.B, 3.C a 2.B absolvovali celodenní cyklus přednášek z československých politických dějin 2. pol. 20. století.  V první přednášce PhDr. Jan Bureš, PhD. obeznámil žáky s okolnostmi, které vedly k událostem v Únoru 1948. Po přestávce na kávu, čaj a drobné občerstvení doc. PhDr. Ladislav Cabada, PhD. velmi Přečíst celé