Den divadla – povedený závěr projektu i školního roku

Poslední úterý školního roku 2016/2017 patřilo akci, kterou vyvrcholil náš projekt „Pojďme spolu zažít školu“. Den divadla byl určený všem ročníkům oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti a zúčastnila se ho také třída 3A1, jejíž třídní učitelka Martina Strnadová patřila k organizátorům akce. Program začínal úvodní besedou s hercem Miloslavem Tichým, která byla určená pro všechny zapojené třídy a měla ukázat, že Přečíst celé

Získali jsme Evropskou jazykovou cenu Label 2017

 Dne 21. 6. 2017 byla naší škole na MŠMT ČR slavnostně udělena Evropská jazyková cena Label 2017 za projekt “Kreativní učitel – kreativní žáci”. Zásluha patří zejména koordinátorce projektu Mgr. Pavlíně Vočkové a kolegům Mgr. MgA  Filipu Horákovi a Mgr. Janu Pytlovi. Gratulujeme! [Show slideshow]

S DofE za hranice všedních zážitků!

Červnový víkend patřil ostré expedici. Po úspěšném absolvování cvičné výpravy si tým „Epos o Gilgamešovi“ naplánoval dvoudenní pěší túru do oblasti Křivoklátska. Zatímco cvičná expedice se konala za přítomnosti vyučujících, ostrou výpravu absolvovaly dívky samostatně bez stálého doprovodu dospělé osoby. Během cesty nemohl tým využívat finanční obnos ani moderní technologie. Dívky začaly svou cestu v Pustovětech. Tato obec leží nedaleko Rakovníka Přečíst celé

Exkurze na hrad Karlštejn

Ve středu 28. 6. 2017 se žáci třídy 1. B zúčastnili jednodenní exkurze do CHKO Český kras, kde se za doprovodu paní učitelky Fohlerové a Zelingerové vydali na slavný nedobytný hrad Karlštejn, který je po Praze pravděpodobně druhým nejnavštěvovanějším místem v České republice. Po příjezdu do malebného městyse Karlštejn čekal žáky výstup na stejnojmenný hrad a poté návštěva soukromých a Přečíst celé

Tradice, obyčeje a zvyky Židů

Na závěr školního roku se žáci 2.B vydali na zajímavé dopoledne do Židovského muzea v Praze. V rámci přednášky a následného workshopu se dozvěděli řadu zajímavostí ze života a tradic Židů. V pěti různých dílnách se blíže seznámili s tématy jako je šabat, pesach, židovská svatba a další. Součástí exkurze byla i komentovaná prohlídka Staronové a Maiselovy synagogy a Starého Přečíst celé

Na pravdě záleží

Naše škola se letos zúčastnila projektu Týdny mediálního vzdělávání na školách s tématem Na pravdě záleží. Navštívil nás novinář Petr Vizina a člen organizace Manipulátoři.cz Petr Nutil. V úterý 20. 6. v pátek 23. 6.  žáci z 1.B, 1.A1, 2.B a 3.C nejdříve viděli dokumentární film o manipulaci s informacemi v médiích a následně probíhaly aktivity a debata. Žáci se tak dozvěděli například, jak poznat falešné Přečíst celé

Každý žák si u nás může udělat mezinárodní certifikát ECDL

V těchto dnech testujeme žáky 3C obor informační služby v rámci ECDL. Úspěšní absolventi ECDL zkoušek se stávají držiteli mezinárodně uznávaných ECDL dokladů o dosažené kvalifikaci pro práci s počítačem (digitálními technologiemi), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány de-facto jako mezinárodní standard. Více informací podá p.Enderle nebo naleznete na http://www.ecdl.cz.

Job-shadowing na mezinárodní škole v Lucembursku

Poslední dubnový týden jsem v rámci Klíčové akce 1 programu Erasmus+ absolvovala job-shadowing na St. George’s International School v Lucembursku. St. George’s International School se nachází v Hammu, v dosahu centra města Lucemburk. Škola nabízí vzdělávání žákům různých národností od 3 do 18 let a je rozdělena na dvě části, tzv. primary school pro žáky ve věku 3-11 let a tzv. secondary school Přečíst celé

Simulované soudní jednání na Právnické fakultě UK

Co je ještě žert a co už vážná věc? Odpověď na tuto otázku hledali žáci 2A1 při simulovaném soudním jednání. Druhý květnový čtvrtek třída 2A1 navštívila Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se žáci v rámci výuky práva zúčastnili simulovaného soudního jednání neboli moot court a vyzkoušeli si právo v praxi pod odborným vedením studenta práv Jana Ilka. Jednotliví žáci se na Přečíst celé

Úspěch v soutěži „Praha pro Lidice, Lidice pro Prahu“

Žáci druhého a třetího ročníku Grafického designu se účastnili fotografické soutěže „Praha pro Lidice, Lidice pro Prahu“, která se uskutečnila k 70. výročí vzniku nové obce Lidic a zároveň jako připomínka nešťastné události vypálení Lidic. Děkujeme Gayane Mezhlumyan a Agátě Kronďákové z 2A1 za účast a gratulujeme Šimonu Pluhařovi za zvláštní ocenění smyslu doprovodného textu. Zde si můžete prohlédnout fotografie našich žáků Přečíst celé

Návštěva Lince a Mauthausenu

Každoročně pořádáme pro studenty KNC dva historicko-poznávací zájezdy do okolních zemí našich sousedů. Po vánočním starobylém Bamberku jsme se tentokrát vydali do hlavního města Horních Rakous – Lince a KZ Mauthausen. Cílem bylo přiblížit si nejen historii a kulturu této oblasti, ale i porovnat odlišnosti další německy mluvící země se zkušenostmi z dosud navštívených oblastí SRN. Linec jako třetí největší město Přečíst celé

Přípravy na bronzovou expedici DofE vrcholí!

Jak bylo několikrát uvedeno, naše škola je zapojena do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE). V letošním školním roce účastníci programu usilují o splnění bronzové úrovně programu a právě jednou ze čtyř složek programu je ­také dobrodružná expedice. Tým nazvaný „Epos o Gilgamešovi“, upomínající na Gilgamešova dobrodružství, se ve složení Julie Benčíkové, Sáry Forejtové, Andrey Zimové a Martiny Zubaté v průběhu tří Přečíst celé

S Erasmem+ v Ústřední knihovně

Ve dnech 7. až 16. května se v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze uskutečnilo mezinárodní setkání čtyř evropských škol, které jsou zapojeny do projektu Handbook for RSP readers. Koordinátorem dvouletého projektu je chorvatská škola X. gimnazija Ivan Supek a dále se ho kromě nás účastní ještě škola ze Slovenska a ze Sicílie. Hlavní náplní pražského setkání byla zejména práce s předem Přečíst celé

Výtvarný projekt na Slovensku

Ve dnech 15.-19. 5. 2017 se žáci tříd 2A1 a 2A2 zúčastnili výtvarného projektu na Slovensku. Vybraní žáci škol Střední škola Náhorní a Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva z Bratislavy  v rámci dlouhodobé spolupráce tentokrát navštívili jedno z nejzajímavějších měst Slovenska s bohatou historií, Banskou Štiavnicu, jejíž historické centrum je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Žáci tak měli možnost město a krajinu Přečíst celé

ČAPKOVINY – známe vítěze!

V pátek 28. 4. 2017 proběhlo v Rezidenci Rosa slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku celopražské literární soutěže Čapkoviny aneb žijeme s knihou 2017, která se konala pod záštitou Ing. Mgr. Ireny Ropkové radní pro školství a evropské fondy Magistrátu hl. m. Prahy a za podpory MHMP. Téma letošního ročníku bylo „Cesta do neznáma“. Jako čestní hosté se akce zúčastnili starosta Přečíst celé

Úspěch našeho žáka v Ekonomické olympiádě

Žák třetího ročníku oboru Ekonomika a podnikání Jan Habada se dne 10. května 2017 účastnil krajského kola Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání a umístil na krásném 3. místě. Na postup do celostátního finále to bohužel nestačilo, ale i tak Honzovi gratulujeme ke krásnému umístění!

OCENĚNÍ V SOUTĚŽI MÓDNÍCH TVŮRCŮ

Eliška Theissigová, Karolína Vávrová, Kristýna Rymešová, Sabina Meszárošová a Kristýna Pasovská získaly za kolekci šesti modelů „Creepy Crawlies“ pod vedením MgA. Barbory Augustin skvělé třetí místo v oděvní kategorii soutěže Avantgarda 2017. Studentkám moc gratulujeme! Studenti oboru Grafický design se zúčastnili tradiční soutěže mladých módních tvůrců „Avantgarda 2017“, která se každoročně koná při veletrhu Elegance.  Do letošního již 17. ročníku se Přečíst celé